Koha home

Välkommen till Havs och vattenmyndighetens bibliotek!

Öppettider

Biblioteket är öppet för allmänheten enligt överenskommelse. Mejla bibliotek@havochvatten.se för att boka en tid.

Besöksadress: Gullbergs Strandgata 15
Postadress: Havs- och vattenmyndigheten, Biblioteket, Box 11930, 404 39 Göteborg

Information till låntagare vid HaV

Specialsamlingar


Biblioteket har publikationer utgivna av Fiskeriverket om fiske (inklusive fiskeriförvaltning, fiskeribiologi, fiskeriteknik, fiskevård och fritidsfiske) och vattenbruk. Det finns också en samling av rapporter utgivna av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) om fiske.

Fjärrlån


Lån av böcker och rapporter är gratis och lånetiden är fyra veckor. Det är möjligt att låna om materialet om det inte är reserverat av annan låntagare. Vi lånar inte ut referenslitteratur och tidskrifter.
Log in to your account:

Powered by Koha